Like!  0 
บริการงานเทคนิค | ฝ่ายบริการลูกค้า

เราให้ความสำคัญในการบริการลูกค้า เทียบเท่ากับการควบคุมคุณภาพผลิตภัณฑ์

เรามีทีมงานผู้เชี่ยวชาญ ทำหน้าที่เข้าเยี่ยมในไลน์ผลิตลูกค้า เพื่อรับทราบความต้องการของลูกค้า และฝึกอบรมเกี่ยวกับวิธีการใช้และความปลอดภัยในการใช้เคมีภัณฑ์ให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด ให้คำแนะนำและแก้ไขปัญหาเบื้องต้นที่เกิดขึ้นในกระบวนการผลิต มีการเก็บตัวอย่างสารเคมีและชิ้นงานมาวิเคราะห์ในห้องปฏิบัติการ เพื่อตรวจสอบประสิทธิภาพของเคมีภัณฑ์ และเพื่อป้องกันปัญหาที่จะเกิดขึ้น