Like!  0 
เกี่ยวกับเรา

นโยบาย ด้านคุณภาพ

มุ่งมั่นสู่ความเป็นผู้นำด้านการวิจัย การพัฒนาในตัวสินค้าเคมีอุตสาหกรรม และการบริการด้านเคมีภัณฑ์ เพื่อตอบสนองทุกความต้องการของลูกค้า เพื่อความพึงพอใจสูงสุด พัฒนาระบบการบริหารคุณภาพ และบุคลากรอย่างต่อเนื่องเพื่อให้สมความมุ่งมั่นของบริษัทที่ว่า 

"Excellence Of Surface Chemical"

จากการดำเนินงานที่มีการพัฒนาอย่างต่อเนื่องทำให้ได้รับการรับรองระบบบริหารงาน
คุณภาพ ISO 9001 ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2550 จนถึงปัจจุบัน

ปรัชญา และวิสัยทัศน์ทางธุรกิจ

บจก.โกลบอล โค้ตติ้ง เป็นผู้ผลิตและจัดจำหน่ายสินค้า เคมีภัณฑ์เตรียมผิวโลหะก่อนการพ่นสี
และเคมีภัณฑ์อื่นๆ ที่ใช้ในอุตสาหกรรม, รับออกแบบและติดตั้ง
ระบบน้ำ RO, DI ระบบปืนพ่นสี
รวมไปถึงระบบบำบัดน้ำเสียหลังกระบวนการ
ผลิต โดยเรามีหลักในการดำเนินงานดังต่อไปนี้

 • มุ่งลดต้นทุนที่เกินความจำเป็นให้กับลูกค้า
 • มุ่งเน้นการจัดส่งที่ตรงเวลา
 • บริการหลังการขายเสมือนหนึ่งเป็นครอบครัวเดียวกัน
 • มุ่งพัฒนาสินค้าและคุณภาพอย่างต่อเนื่อง
 • มุ่งมั่นพัฒนาสินค้าเพื่อลดปัญหาสิ่งแวดล้อม
 • มุ่งสร้างนวัตกรรมที่ใส่ใจต่อสิ่งแวดล้อม
 • มุ่งพัฒนาคุณภาพชีวิตให้พนักงานและสังคม

ด้วยความมุ่งมั่นและตั้งใจในการพัฒนาคุณภาพสินค้าและการบริการอย่างต่อ
เนื่อง ทำให้สินค้าและการบริการของเราได้รับการยอมรับจากลูกค้าตลอดระยะเวลา 10 ปี เป็นอย่างดี

บริษัท โกลบอล โค้ตติ้ง จำกัด
วันก่อตั้ง:24 เมษายน 2544
ที่ตั้ง:104/62 หมู่ 12 ต.บางปลา อ.บางพลี จ.สมุทรปราการ 10540
โทรศัพท์:0-2174-6190-9
โทรสาร:0-2174-6200
E-mail:g_group_co@hotmail.com,
info@gccandi.com
Website:www.gccandi.com
ประเภทธุรกิจ:ผลิตและจำหน่ายเคมีภัณฑ์ในอุตสาหกรรมเตรียมผิวโลหะก่อนการพ่นสี

ผลิตภัณฑ์

เคมีภัณฑ์

 1. เคมีสำหรับล้างและเตรียมผิวโลหะ
 2. เคมีกำจัดสนิมและน้ำมันป้องกันสนิม
 3. เคมีลอกสี
 4. เคมีในระบบบำบัดน้ำเสีย
 5. เคมีสำหรับจับกากสีในระบบม่านน้ำ
 6. เคมีภัณฑ์อื่นๆ ที่ใช้ในอุตสาหกรรม

ระบบพ่นสีฝุ่น / สีน้ำมัน

 • ระบบปืนพ่นสีฝุ่น และสีน้ำมัน

 

ระบบน้ำ

 1. ออกแบบและติดตั้งระบบผลิตน้ำบริสุทธิ์  RO, DI
 2. ออกแบบระบบบำบัดน้ำเสียจากกระบวนการเตรียมผิวก่อนการพ่นสี
 3. ออกแบบสร้างไลน์พ่นสี