Like!  0 
สินค้าของเรา
ล้างคราบไขมัน (ชนิดด่าง)
ItemDescriptionQualificationPacking (Kg.)
1G-CLEAN  154Pเคมีขจัดคราบไขมัน (ชนิดผง)
ใช้อุณหภูมิปกติ-ใช้ความร้อน
เหมาะสำหรับระบบสเปรย์
25/ ถุง
2G-CLEAN  161Pเคมีขจัดคราบไขมัน (ชนิดผง)
ใช้อุณหภูมิปกติ-ใช้ความร้อน
เหมาะสำหรับระบบสเปรย์
25/ ถุง
3G-CLEAN  162Pเคมีขจัดคราบไขมันแบบเข้มข้น (ชนิดผง)
ใช้อุณหภูมิปกติ-ใช้ความร้อน
ใช้ได้ทั้งระบบสเปรย์และระบบจุ่ม
ใช้ได้กับเหล็กและอลูมิเนียม
25/ ถุง
4G-CLEAN  164Pเคมีขจัดคราบไขมัน (ชนิดผง) 
ใช้อุณหภูมิปกติ-ใช้ความร้อน เหมาะสำหรับระบบสเปรย์
25/ ถุง
5G-CLEAN  164TSเคมีขจัดคราบไขมัน (ชนิดผง)
ใช้อุณหภูมิปกติ-ใช้ความร้อน
ใช้ได้ทั้งระบบสเปรย์และระบบจุ่ม
25/ถุง
6G-CLEAN  164AMเคมีขจัดคราบไขมัน (ชนิดผง) 
ใช้อุณหภูมิปกติ-ใช้ความร้อน
เหมาะสำหรับระบบสเปรย์
25/ ถุง
7G-CLEAN  172Pเคมีขจัดคราบไขมันแบบเข้มข้น (ชนิดผง)
ใช้อุณหภูมิปกติ-ใช้ความร้อน  
เหมาะสำหรับระบบจุ่ม
25/ถุง
8G-CLEAN  190PSoak Cleaner25/ถุง
9G-CLEAN  EC-1เคมีขจัดคราบไขมันก่อนเข้ากระบวนการเตรียมผิวด้วยไฟฟ้า (ชนิดผง)
ใช้อุณหภูมิปกติ-ใช้ความร้อน
25/ถุง

    หมายเหตุ : มีอีกหลายรายการ ฯลฯ

ล้างขจัดสนิมและคราบไขมัน (ชนิดกรด)
ItemDescriptionQualificationPacking (Kg.)
 1G-RUST  710Mเคมีขจัดสนิมและคราบไขมันบนผิวอะลูมิเนียม สำหรับไลน์จุ่ม20/ถัง 
 2G-RUST  720Cเคมีขจัดสนิมและคราบไขมันชนิดเข้มข้น สำหรับไลน์จุ่ม25/ถัง 
 3G-RUST  720TSAเคมีขจัดสนิม คราบคาร์บอน และคราบไขมันชนิดเข้มข้น23.5/ถัง 
 4G-RUST  728Cเคมีขจัดสนิม รอยเชื่อม และคราบไขมันชนิดเข้มข้น 25/ถัง

     หมายเหตุ : มีอีกหลายรายการ ฯลฯ

ติดต่อสั่งซื้อ / สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม
บริษัท โกลบอล โค้ตติ้ง จำกัด
ที่อยู่104/62 หมู่ 12  ต.บางปลา  อ.บางพลี  จ.สมุทรปราการ 10540
โทรศัพท์02-1746190-9
โทรสาร02-1746200
E-Mailg_group_co@hotmail.com, info@gccandi.com